Compassionegenskaper
Vi kan alla träna upp compassion och rikta den mot oss själva och/eller andra. Compassion är ett tillstånd som skall skapa en omhändertagande känsla och trygghet.
 
"Compassion is the acknowledgement that not all pain can be "fixed" or "solved" but all suffering is made more approachable in a landscape of compassion." S. 22 Compassionfokuserad terapi
 
I ovan nämnda bok framförs även compassionegenskaperna som stegvis kan tränas upp:
Motivation - viljan att minska lidandet och öka välmåendet
Känslighet - förmåga att lägga märke till sina tankar, känslor och behov
Icke-dömande - observera tankar, känslor och upplevelser utan att värdera och döma
Tolerans av obehag  - kunna möta sina känslor utan att bli överväldigad av dem eller undvika dem
Sympati - förmågan att bli känslomässigt berörd av andras lidande men även andras glädje
Empati - förståelse både känslomässigt och kognitivt av någon annans situation, dvs förståelse för andras situationer, hur de tänker, känner och beter sig. Empati mot sig själv är att vilja förstå varför man känner och tänker på ett visst sätt, så att det blir begripligt för en.
Loving-Kindness Meditation
Önska dig själv och andra lycka och välgång.
 
Börja med att önska dig själv fyra goda saker. T.ex: Må jag vara lycklig. Må jag vara frisk. Må jag finna frid. Må jag vara fri från smärta. Visualisera dig själv medan du upprepar önskningarna och tänk/säg det med värme och kärlek. Sen kan du gå över till att rikta önskningar mot dina närstående eller andra som du möter. T.ex. Må allt gå väl för min vän. Må hon finna styrka. Kom även ihåg att visualisera dem när du upprepar önskningarna.
 
Syftet med Loving-Kindness Meditation, eller Metta-meditation som det även kallas, är att odla kärlek till sig själv och andra samt att locka fram positiva känslor.
Patience and stillness
Tålamod, stillhet och lugn, det är vad jag vill utveckla. Jag vill sluta stressa mig själv. Sluta att alltid försöka vara så effektiv som möjligt och bli klar så snabbt som möjligt för att bocka av och sen göra nästa sak på listan. Jag vill i lugn och ro njuta av det jag gör. Det lyckas jag tyvärr inte med just nu.