Motvind
”Hissen till framgång är ur funktion. Du måste ta trapporna. Ett steg i taget...” Joe Girard