Se dina närstående som dina lärare
Man kan lära sig mycket av de människor som man har i sin närhet, främst om sig själv. Man märker att vi är olika och hanterar saker på helt olika sätt. Men istället för att bli frustrerad, stressad eller upprörd över personer i din närhet kan du försöka se de personerna som dina lärare i personlig utveckling. Här följer några exempel:

- Har du någon i din närhet som är perfektionistisk och långsam -> ta några djupa andetag och träna på tålamod och lugn
- Har du någon i din närhet som är negativ -> träna på att inte påverkas, utan håll fast vid det positiva
- Har du någon i din närhet som är bossig -> se det som en träning i att stå på dig och säga nej
- Har du någon i din närhet som har hett temperament -> träna på att inte dras med, att vara lugn och ha tålamod

På detta sätt kan du försöka att se det jobbiga hos andra personer som något utvecklande för din egen del. Att stärka vissa egenskaper som är bra att ha genom livet. Du kan tillämpa det här på situationer också. En stressig situation som uppstår kan även fungera som din lärare. Hur ska du nu agera i situationen på bästa sätt? Kan du träna dig i att ta en sak i taget, att inte stressa upp dig i onödan?
Underbara Salzburg där jag var på utbytestermin våren 2014. :)