Att släppa taget om gammalt och göra utrymme för nytt

”Den slingrande ormen kan vi lära av när vi ser hur ofta den ömsar skinn. Man har inte lärt sig mycket i livet om det man tror på vid sju års ålder fortfarande gäller när man är trettiosju. Det är nödvändigt att göra sig av med gamla tankar, vanor, uppfattningar och ibland till och med vänner. Att släppa taget är ibland en mycket svår lärdom för en människa. En orm är varken bättre eller sämre för att han kastar av sig det gamla. Det är helt enkelt nödvändigt. Nya ting kan inte växa fram där det inte finns utrymme.” Budskap från andra sidan (1997) av Marlo Morgan, s.99.

Vad vill du uppnå? Vilket liv vill du leva? Det är aldrig försent att göra förändringar och utvecklas till det bättre.

 // Katta :)