Att lära sig fatta bra beslut
Det är ofta som man går och grubblar över olika beslut som man måste ta i vardagen. Vad är rätt? Vad blir bäst? Vem ska jag prioritera? Det finns ofta så många alternativ i dagens samhälle och man kan bli alldeles snurrig av allt man måste beakta och reda ut för att ta bra beslut. Dessutom har man inte all tid i världen på sig att besluta om olika saker, många vill ha snabba svar. Så hur gör man för att ta bra beslut?
 
I tidningen Live Life (nr. två 2017) hittade jag en bra artikel om hur man lär sig att ta bättre beslut. Artikeln grundar sig på Pelle Tornells bok Bestäm dig! För att ta bra beslut har Pelle Tornell skapat en modell med fem olika steg som tillsammans bildar ordet RUTIN. Nedan citeras de olika stegen från artikeln.
 
R - Resultat
Ställ dig frågan: Vilket resultat vill jag uppnå med det här beslutet? Ju tydligare du vet vad du vill uppnå med ditt beslut, desto större är sannolikheten att du faktiskt uppnår det.
U - Undersök
Se till att ha rätt underlag för beslutet. Samla in relevant information, ta fram beslutsalternativ samt bedöm riskerna. Har du minst två alternativ som du tycker är riktigt bra?
T - Två
Observera dragkampen mellan de två beslutssystemen hjärta och hjärna. Det emotionella prioriterar kortsiktiga belöningar och genvägar, medan det rationella utvärderar och godkänner.
I - Ifrågasätt
En av de vanligaste beslutsfällorna är vår inneboende vilja att söka information som bekräftar vår egen uppfattning. Ifrågasätt därför ditt beslutsunderlag för att undvika misstag.
N - Närvaro
Fatta beslut i samklang med dina värderingar. Medveten närvaro är avgörande för att kunna känna efter om beslutet du är på väg att fatta känns rätt i såväl hjärtat som i magen och hjärnan.
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress