Så förbättrar du din kommunikation och därigenom dina relationer

Dålig kommunikation kan både leda till onödiga missförstånd och konflikter. Med några enkla strategier och knep kan man både förbättra kommunikationen och vårda sina relationer. De här tipsen har jag fått och delar gärna med mig av:

 

Var vänlig - Visa respekt och måttfullhet.

Var intresserad - Lyssna på och intressera dig för den andre. Lyssna på personens åsikter och ta reda på orsaken till att han/hon säger nej eller vill ha något utav dig.

Ha tålamod - Avbryt inte den som talar. Var öppen för att det kan ta tid och att personen kanske vill diskutera saken vid ett senare tillfälle istället.

Bekräfta - Uppmärksamma och bekräfta den andres känslor, önskemål, svårigheter och åsikter. Var uttalat icke-dömande: ”Jag kan förstå hur du känner dig, men…”

Var lättsam - Använd gärna lite humor. Försök att vara avspänd istället för att gå i taket direkt.

Acceptera - Acceptera att den andre kan säga nej och neka dig det du begär.

Manipulera inte – Använd inte skuldbeläggning, nedvärdering eller annan ohederlig metod för att få din vilja igenom.

Angrip inte - Uttryck din ilska utan att attackera.

Avsluta på ett värdigt sätt - Släng inte på luren eller smäll igen dörren. Stanna kvar i diskussionen även om det är jobbigt och avsluta på bästa sätt.